Informatie

Op al het gepubliceerde beeldmateriaal rust copyright. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming foto’s of ander beeldmateriaal voor (commerciële) doeleinden te gebruiken.

Bij constatering van onrechtmatig gebruik van foto- en/of videobeelden zijn de door NiwoRMedia gehanteerde tarieven leidend en kunnen er achteraf geen prijsafspraken meer gemaakt worden.

Neemt u vooraf contact op bij het voornemen om foto- en/of videobeelden te gaan willen gebruiken, dan kunnen er onderling afspraken gemaakt worden over de tarieven. Hierdoor bent u veelal goedkoper uit als achteraf geconstateerd wordt dat beeldmateriaal onrechtmatig gebruikt is.

Hieronder wordt een beknopt overzicht weergegeven van media waar eerder gemaakt beeldmateriaal te zien is geweest: