Koning Willem-Alexander opent Lorentz Lab in Teylers Museum

Zijne Majesteit de Koning opende op woensdagmiddag 17 mei het Lorentz Lab in Teylers Museum in Haarlem. Dit Lab bevindt zich in een nieuwe vleugel van het museum, waar Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde Hendrik Antoon Lorentz van 1909 tot 1928 zijn laboratorium had.

In een theatrale tour, De Lorentz Formule, voeren acteurs bezoekers van het Lorentz Lab mee door de tijd. Naast het voormalige laboratorium en de werkkamer van Lorentz, zien bezoekers een replica van de Grote Elektriseermachine, die de werking van elektriciteit demonstreert. Deze machine werd bij de opening van Teylers Museum in 1784 in beweging gezet.

Daarnaast laat het Lorentz Lab bovenbouwscholieren van het middelbaar onderwijs havo en vwo in speciale programma’s nadenken over de toekomst van onze energievoorziening. Tijdens de opening op 17 mei voeren leerlingen experimenten uit met replica’s van oude natuurkundige instrumenten op het gebied van elektriciteit.

Lorentz (1853-1928) deed theoretisch onderzoek naar de elektromagnetische eigenschappen van materie. Zo stelt zijn elektronentheorie dat de afmeting van voorwerpen wordt beïnvloed door zowel hun snelheid als hun massa. Met zijn aanname dat de lichtsnelheid de hoogst mogelijke snelheid is, legde Lorentz de basis voor de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Lorentz was tevens voorzitter van de Staatscommissie Zuiderzee, die de berekeningen maakte voor de aanleg van de Afsluitdijk. De Lorentzsluizen zijn naar hem vernoemd.